szybki kontakt: +48 501 230 808

Porady prawne w Sędziszowie Małopolskim i Ropczycach

Sprawdź jak działamy

oceń naszą skuteczność

Wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczonych usług prawnych ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, na podstawie jasno określonych zasad, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy.

 

 

Cena usługi może zostać ustalona w oparciu o trzy podstawowe sposoby rozliczeń w zależności od przyjętej formy współpracy i preferencji Klienta

  • System rozliczeń godzinowych - Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu danego zlecenia. System ten jest stosowany przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej, a także, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu świadczonych usług...
  • Wynagrodzenie zryczałtowane - Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których możliwe jest w przybliżeniu określenie zakresu prac i ich wymiaru czasowego.
  • Stały ryczałt miesięczny - Jest to forma wynagrodzenia stosowana przede wszystkim w przypadku Klientów korzystających ze stałej obsługi prawnej Kancelarii.

W innych przypadkach, przede wszystkim prowadzonych przed sądami, możliwe jest ustalenie części wynagrodzenia za prowadzenie sprawy zależnego od rezultatu tzw. „success fee”.